Hlavná stránka > Referencie
Referencie

Jadrová energetika

Predmet diela Elektráreň Rok Objednávateľ Foto
LTO 10155 S2 - Modifikácia vzdušníkov spúšťacieho vzduchu DG výmenným spôsobom JE Bohunice 2015-2016 Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EBO 10155 2. Etapa časť AB - Rekonštrukcia zakopaných potrubí TVD 1,2,3 systému v sekundárnej časti - Rozšírenie výmenníkov JE Bohunice 2015-2016 Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EBO 10096/7 - Modifikácia elektrických armatúr primárneho okruhu výmenným spôsobom II.etapa JE Bohunice 2016-2017 Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EBO 10096/7 - Modifikácia elektrických armatúr primárneho okruhu výmenným spôsobom I.etapa JE Bohunice 2015-2016 Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EBO 10195 – Modifikácia v uzle hydroakumulátorov JE Bohunice 2015-2016 Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EBO 10192 Modifikácia systému regulácie statorovej vody JE Bohunice 2015 Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EBO 10088 - Montáž ručných kladkostrojov do plynojemov vákuobarbotážneho systému JE Bohunice 2015 Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EMO 46600 Doplnenie bariér na zabránenie prieniku ionexov na sanie doplňovacích čerpadiel JE Mochovce 2014-2015 Slovenské elektrárne, a.s.
Zváračské a zámočnícke práce pri výmene komponentov na TG21, TG22 počas GO 2.bloku v SE-EMO JE Mochovce 2014 Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EBO 10188 - Modifikácia čerpadiel vody HR DG výmenou JE Bohunice 2014-2016 Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EBO 10014 – Modifikácia čerpadiel a EM KČK v SE, a.s závod Atómové elektrárne Bohunice JE Bohunice 2014-2015 Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EMO 53100/1 Rekonštrukcia a modifikácia zariadení sekundárneho okruhu II JE Mochovce 2014 Slovenské elektrárne, a.s.
Revízia uťahovača matíc hlavnej deliacej roviny JE Mochovce 2014 Slovenské elektrárne, a.s.
Modernizácia kondenzátora ENO B bl.1 ENO Nováky 2013 Slovenské elektrárne, a.s.
Výroba a výmena rúrok VTO1 na TG5 EVO Vojany 2013 Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EMO 470 00 Zabezpečenie správnej činnosti chladenia chladičov vloženého okruhu generátora JE Mochovce 2012-2013 Slovenské elektrárne, a.s.
Úprava 8ks sacích filtrov JE Mochovce 2012 Flow Solution Group Worthington
Zváračské a zámočnícke práce pri výmene komponentov na TG 22 počas GO 2. bloku JE Mochovce 2012 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava automatiky ovládania kontajneru HRK JE Mochovce 2011 Slovenské elektrárne, a.s.
Údržba, opravy a revízie turbogenerátorov 0000/K 220-44 vrátane príslušenstva v EMO a oprava častí turbín K 220-44 v EBO a JAVYS JE Mochovce, Bohunice 2011-2013 Slovenské elektrárne, a.s.
Údržba, opravy a revízie armatúr EMO a EBO JE Mochovce, Bohunice 2011-2013 Slovenské elektrárne, a.s.
Zámočnícke a zváračské práce počas prestoja blokov 1,2 a prevádzky odsírenia SE ENO ENO Nováky 2011 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava manipulátora USK JE Mochovce
JE Bohunice
2011 Slovenské elektrárne, a.s.
Výmena meracích dýz JE Mochovce 2011 MODŘANY Slovakia, s.r.o.
Transport a osadenie tlakovej nádoby reaktora JE Mochovce 2010 ŠKODA JS, a.s. foto
Demontáž a montáž kondenzátorov JE Mochovce 2010 ŠKODA POWER, s.r.o. foto
Demontáž separátorov JE Mochovce 2010 Slovenské elektrárne, a.s.
Modifikácia systému technologických odvzdušnení nádrží 7KPP JE Mochovce 2010 Slovenské elektrárne, a.s.
Technický dozor pri oprave reaktorov na V2 a na 3. a 4. bloku JE Bohunice
JE Mochovce
2012 - 2010
2009 - 2007
Slovenské elektrárne, a.s.
Technický dozor pri demontážnych a montážnych prácach na reaktore počas odstávky 1. a 2. bloku JE Mochovce 2011 - 2009 Slovenské elektrárne, a.s.
Údržbárske, zámočnícke a zváračské práce na tlakových nádobách a potrubných systémoch za prevádzky a počas odstávok JE Bohunice
JE Mochovce
2011 - 2009, 2007 Slovenské elektrárne, a.s.
Zabezpečenie a realizácia konzervačných ochranných prác na dodávkach a zariadeniach (KaOP) JE Mochovce 2009 - 2000 Slovenské elektrárne, a.s.
Meranie hladiny v tlakovej nádobe reaktora V2 JE Bohunice 2008, 2007 Slovenské elektrárne, a.s.
Opravy zariadenia MKM3 JE Mochovce 2008 Slovenské elektrárne, a.s.
Výmena chladičov KLA JE Mochovce 2011 - 2008
Slovenské elektrárne, a.s.
Asanácia komínového telesa rezervnej kotolne 2007 Chladiace veže Bohunice, s r.o
Prevádzkové kontroly USK 213 bl.2 JE Mochovce 2006 Slovenské elektrárne, a.s.
Riešenie káblových hermetických priechodiek pre 3. a 4. bl. JE V2 JE Bohunice 2006 Slovenské elektrárne, a.s.
Servis a oprava manipulátora USK 213 JE Mochovce
JE Bohunice
2012 - 2011, 2005
Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava budenia TG11, TG21, TG22 JE Mochovce 2005, 2004, 2002 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava striedavého budiča G4 a pomocného budiča G14, Oprava striedavého budiča 2SR10, budiacej súpravy TG 41, oprava rotora budiča, Oprava G2.1, G2, G2.2 JE Bohunice 2005, 2001, 2000 Slovenské elektrárne, a.s.
Rekonštrukcia regulátorov JE Bohunice 2004 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka a montáž hermetických káblových priechodiek JE Bohunice 2004 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava pohonov HRK
JE Bohunice 2004 Slovenské elektrárne, a.s.
Demontáž strojnej časti ENO Nováky 2001 Slovenské elektrárne, a.s.
Realizácia bezpečnostných opatrení zvyšujúcich jadrovú bezpečnosť 1. a 2. bloku JE Mochovce 2000 - 1996 Slovenské elektrárne, a.s.
Finálna dodávka pozostávajúca z projektovej dokumentácie, dodávok a montáží JE Mochovce 2000 - 1996
Slovenské elektrárne, a.s.
 

Hydroenergetika

Predmet diela Elektráreň Rok Objednávateľ Foto
Oprava okružného potrubia chladiacej vody chladenie gnerátora TG1 VE Horná Streda 2015 Slovenské elektrárne, a.s.
Výroba a dodávka 8ks vložiek chladiča PVE Čierny Váh 2013-2014 Slovenské elektrárne, a.s.
Výmena 2ks čerpadiel VE Bešeňová 2012-2013 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava 1 ks jezovej klapky MVE Turá na Hrone 2011 MVE Slovakia, s.r.o.
Stavebný dozor MVE Šalková MVE Šalková 2011-2012 ZTS-VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Výstavba MVE Hronská Dúbrava MVE Hronská Dúbrava
2010 HYDRO-ENERGY a.s. foto
Generálna oprava rýchlouzáverov VE Krpeľany 2008 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka a montáž strojnej časti (Dedinský ostrov) VE Gabčíkovo 2007 Vodohospodárska výstavba, š.p.
Výstavba MVE Hričov - generálny dodávateľ MVE Hričov 2006 DMi TRADE a.s. foto
Výstavba MVE Dolné Kočkovce - generálny dodávateľ MVE Dolné Kočkovce 2006 DMi TRADE a.s. foto
Generálna oprava TG3 PVE Čierny Váh 2005 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava rýchlouzáverov TG4 VE Liptovská Mara 2005 Slovenské elektrárne, a.s.
Výstavba MVE Trenčianske Biskupice MVE Tr. Biskupice 2005 ENERGO - AQUA, a.s. foto
Oprava regulátorov budenia TG1, TG2 VE Dobšiná 2005 Slovenské elektrárne, a.s.
Výroba Gallových reťazí VE Ilava 2005 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava chladiaceho okruhu oleja a ložiska TG2 VE Ružín 2004 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava sústrojenstva TG3 - vykavitované časti komory OK VE Liptovská Mara 2004 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava elektrického vedenia, tesnenia, uzáveru vtoku Perca VE Veľké Kozmálovce 2004 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava chladiaceho okruhu oleja a ložiska TG1 VE Ružín 2003 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava prechodu komory OK do savky turbíny VE Čuňovo 2003 Slovenské elektrárne, a.s.
 

Zdvíhacie zariadenia

Predmet diela Elektráreň Rok Objednávateľ Foto
IPR EBO 10290 Výmena ovládacích panelov mostových žeriavov a doplnenie diaľkového ovládania pre elektrické mostové žeriavy JE Bohunice 2016 Slovenské elektrárne, a.s.
Žeriavy RS - výmena kolies žeriavov, geometria žeriavov JE Bohunice 2015-2016 Slovenské elektrárne, a.s.
Preventívna údržba a korektívna oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v EBO JE Bohunice 2015-2016 Slovenské elektrárne, a.s.
LTO - IPR EBO 98100/8, S1, S2, Modernizácia žeriavov v RS JE Bohunice 2014-2016 Slovenské elektrárne, a.s.
Výmena elektrohydraulických lineárnych pohonov mostového žeriava 250/32/2t v Reaktorovej sále JE Bohunice 2013 Slovenské elektrárne, a.s.
Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZZ JE Bohunice, JE Mochovce 2012,2013, 2014-2016 Javys, a.s.
IPR EBO 86800 Nové objekty V2 - úprava ŽD v SO 640 JE Bohunice 2012 Slovenské elektrárne, a.s.
Žeriavnické práce a údržba žeriavov pre CI JE Mochovce 2012 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka zdvíhacích zariadení JE Mochovce 2012 Slovenské elektrárne, a.s.
Výkon záťažovej skúšky 195t traverzy JE Mochovce 2011 Slovenské elektrárne, a.s.
Výmena 2 ks kolies na 5t žeriave, rektifikácia žeriavových dráh JE Mochovce 2011 Slovenské elektrárne, a.s.
Revízie zdvíhacích zariadení v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. JE Mochovce 2011 Slovenské elektrárne, a.s.
Opravy, údržba a revízie zdvíhacích zariadení v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. JE Mochovce 2011-2013 Slovenské elektrárne, a.s.
Opravy zdvíhacích zariadení JE Bohunice 2011 Javys, a.s.
Servis súradnícového navádzania žeriava 250 t JE Bohunice 2011 Javys, a.s.
Recertifikácia nosnosti traverzy zo 185t na 195 t a úprava závesov JE Mochovce 2011 Slovenské elektrárne, a.s. foto
Rekonštrukcia kladkostrojov na palube HCČ JE Bohunice 2010 Slovenské elektrárne, a.s.
Prevádzka, opravy a revízie 250 t a 32 t žeriavov EMO 3, 4
JE Mochovce 2010 ŠKODA JS, a.s. foto
Žeriavnicke práce na dostavbe JE Mochovce 2010 ŠKODA POWER, s.r.o.
Modernizácia žeriavov na V2 JE Bohunice 2008 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava žeriavov a žeriavovej dráhy VE Ružín 2007 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava 16 t portálového žeriava VE Sučany 2006 Slovenské elektrárne, a.s. foto
Oprava portálového žeriava JE Bohunice 2006 Slovenské elektrárne, a.s.
Generálna oprava hradidlového žeriava VE vtok Madunice, výtok Mikšová 2006 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava 10 t hradidlového žeriava VE Hričov 2008 Slovenské elektrárne, a.s. foto
Oprava váhového systému ZZ 250t JE Bohunice 2006 Javys, a.s.
Oprava žeriavov JE Mochovce 2002 Slovenské elektrárne, a.s.
 

Dodávka náhradných dielov

Predmet diela Elektráreň Rok Objednávateľ Foto
Odtláčacie príruby tesniaceho uzla JE Bohunice, JE Mochovce 2015-2016 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka pružín do pružinových blokov JE Mochovce 2015-2018 Slovenské elektrárne, a.s.
Náhradné diely na reaktor a grafitové sady JE Bohunice 2016 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka kanál KNI LM neutrónový tok + hladina JE Bohunice 2015 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka grafitového tesnenia a sady spojovacieho materiálu JE Bohunice, JE Mochovce 2013 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka grafitového tesnenia JE Bohunice 2013 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka toroidných trubiek JE Bohunice 2013 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka KNI LM JE Bohunice 2012 Slovenské elektrárne, a.s.
Náhradné diely na pohony HRK JE Bohunice, Mochovce 2012-2014 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka - vložené tyče JE Bohunice, Mochovce 2012-2014 Slovenské elektrárne, a.s.
Náhradné diely na reaktor (grafitové tesnenie, sady spojovacieho materiálu pre anuloidné trubky) JE Mochovce 2012 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka grafitového tesnenia JE Bohunice 2011 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka - vložené tyče JE Bohunice 2011 Slovenské elektrárne, a.s.
Náhradné diely na reaktor - grafitové tesnenie, výroba a dodávka skrutiek s tyčkou, sady spojovacieho materiálu pre anuloidné trubky, podložka, púzdro, tesniaci krúžok, tesnenia JE Mochovce 2011 Slovenské elektrárne, a.s. foto
Výroba a dodávka grafitového tesnenia JE Mochovce 2010 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka vložených týč a skrutky s tyčou JE Mochovce 2010 Slovenské elektrárne, a.s.
Niklové drôty na výrobu tesnenia do deliacej roviny reaktora JE Bohunice
JE Mochovce
2010 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka grafitového tesnenia a toroidných trubiek JE Bohunice 2010 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka a výroba uťahováka spoja hlavnej deliacej roviny 2009 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka 2 ks prepojovacích káblov pre skúšky systému RVLIS počas odstávky JE Bohunice 2010 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka a výroba náhradných dielov na reaktorový komplet - 2 kusov vložky nátrubku 2009 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka a výroba modernizovaných vložených týč 2009 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka ND na reaktor JE Mochovce 2009 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávky náhradných dielov pre anuloidy, 12 ks trubiek pre I.O. JE Mochovce 2006 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka a výroba uťahováka 2007 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka a výroba manipulátora 2007 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka grafitového tesnenia JE Bohunice
JE Mochovce
2009
2007 - 2000
Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka nátrubkov reaktorového kompletu JE Bohunice 2004 Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka a montáž referenčnej hermetickej káblovej priechodky vyrobenej ŠKODA JS JE Bohunice 2002 Slovenské elektrárne, a.s.
 

Strojárstvo a ostatné aktivity

Predmet diela Rok Objednávateľ Foto
Kontrola zásobníkov LPG 2012,2013,2014,2015 Bonett Slovakia, s.r.o.
Kontrola zásobníkov LPG 2010,2011,2012,2013,2014,2015 PROBUGAS a.s.
Kontrola zásobníkov LPG 2010,2011,2012,2013 FLAGA spol. s r.o.
Kontrola zásobníkov LPG 2011 REAL-K, s.r.o.
Celozávodná odstávka 2010,2011,2012,2013,2014 Mondi SCP, a.s.