Hlavná stránka > Profil spoločnosti > Integrovaný manažérsky systém

Integrovaný manažérsky systém

Integrovaný manažérsky systém spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. je zavedený v súlade s požiadavkami normy:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001
  • ISO 3834-2

Na základe úspešne realizovaných obchodných prípadov a externých zákazníckych auditov vykonaných audítormi SE, a.s. je spoločnosť zaradená do zoznamu preverených dodávateľov pre oblasť jadrovej energetiky na Slovensku.

Účinnosť integrovaného manažérskeho systému je zabezpečovaná prostredníctvom interných predpisov a plánov kvality.

Súčasťou celkového podnikateľského prístupu presadzovaného vedením spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. je šetrný prístup k životnému prostrediu a zodpovedný prístup k bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré spoločnosť pri svojej podnikateľskej činnosti napĺňa dodržiavaním príslušných zákonov, noriem a následnou kontrolou vykonávanou odbornými pracovníkmi, v rámci výkonu svojich činností.


STN EN ISO 9001:2009
sk / en


STN EN ISO 14001:2005
sk / en


OHSAS 18001:2009
sk / en

 


Odborné stanovisko k overeniu odbornej spôsobilosti
sk


Oprávnenie PZ
sk


Oprávnenie TZ
sk


Oprávnenie ZZ
sk


Oprávnenie EZ
sk


STN EN ISO 3834-2
sk / en