Hlavná stránka > Profil spoločnosti > Slovo riaditeľa

Slovo riaditeľa

Vážení návštevníci,

vítam Vás na stránkach spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a. s., ktorá bola založená v roku 1995 materskou spoločnosťou ŠKODA JS a. s., Plzeň - českého lídra v dodávkachpre jadrovú energetiku v strednej a východnej Európe. Naša spoločnosť bola jedným z najvýznamnejších dodávateľov pri výstavbe 1. a  2. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, na čo nadväzujeme aj v dobe renesancie jadrovej energetiky projektom dostavby 3. a 4. bloku v Mochovciach.

Ako dcérska spoločnosť ŠKODA JS a. s., ktorá je súčasťou silnej skupiny OMZ, prinášame našim zákazníkom produktovú škálu zloženú z inžinieringu, servisu a dodávok komponentov a zariadení pre všetky druhy elektrární. Dôraz kladieme na kvalitu a spoľahlivosť nami dodávaných služieb a zariadení, ktorá sa opiera o dlhoročné skúsenosti našich zamestnancov. Medzi nosné projekty v súčasnosti patrí dostavba na rozostavanom 3. a  4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Súbežne poskytujeme aj servisné činnosti v rámci údržby počas generálnych odstávok, dodávky logických celkov na kľúč, ako aj samotnú dodávku náhradných dielov do jadrových elektrární na Slovensku. Podieľame sa na výstavbe malých vodných elektrární a pôsobíme komplexne v segmente zdvíhacích zariadení.

Cieľom našej spoločnosti je upevňovanie pozície v oblasti energetiky s dôrazom kladeným na ponúkanú vysokú kvalitu produktov a služieb pri zohľadnení environmentálnych aspektov.

 

generálny riaditeľ ŠKODA SLOVAKIA, a. s.