Hlavná stránka > Naše služby

Naše služby

Jadrová energetika

 • komplexné dodávky strojov a zariadení primárneho okruhu
 • komplexná projektová dokumentácia
 • výroba a dodávky náhradných dielov reaktorového kompletu
 • servis a opravy zariadení
 • technické poradenstvo
 • služby počas prevádzky a počas odstávok výrobných blokov

Hydroenergetika

 • výstavba malých vodných elektrární na kľúč
 • servis a údržba
 • generálne opravy

Zdvíhacie zariadenia

 • modernizácia zdvíhacích zariadení
 • prechod z manuálneho na diaľkové ovládanie
 • servis a oprava strojných častí
 • servis a oprava elektrických častí
 • servis a oprava točivých častí
 • odborné prehliadky a revízne činnosti

Strojárstvo a ostatné aktivity

 • dodávky a montáže strojných technológií
 • dodávky a montáže energetických potrubných vedení
 • kontroly zásobníkov LPG metódou akustickej emisie