Hlavná stránka

1/2015 Hodnotenie dodávateľov SE

Na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. sa uskutočňuje proces hodnotenia zmluvného plnenia dodávateľov podľa schválených zásad a hodnotiacich kritérií.
Proces hodnotenia plnenia na základe uzavretej zmluvy a hodnotiacich kritérií sa vzťahuje na jednotlivé materiálové skupiny. Naša spoločnosť bola dodávateľom pre materiálovú skupinu: MSMI03 - MERACIE PRÍSTROJE - ÚDRŽBA, OPRAVA VRÁTANE KALIBRÁCIE v rámci zmluvy č. 4600009046

Hodnotenie ŠKODA SLOVAKIA, a.s.