Hlavná stránka

4/2015 Hodnotenie dodávateľov SE

Na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. sa uskutočňuje proces hodnotenia zmluvného plnenia dodávateľov podľa schválených zásad a hodnotiacich kritérií.
Proces hodnotenia plnenia na základe uzavretej zmluvy a hodnotiacich kritérií sa vzťahuje na jednotlivé materiálové skupiny. Naša spoločnosť bola dodávateľom pre materiálovú skupinu: MMGV03-TLAKOVÉ ZARIADENIA A SYSTÉMY - ÚDRŽBA, OPRAVA v rámci zmluvy č.: 4600008890

Hodnotenie ŠKODA SLOVAKIA, a.s.