Hlavná stránka > Kontakt

Kontakt

ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
Hornopotočná 4
917 01 Trnava
Slovenská republika

zapísaná v OR Okresného súdu Trnava
oddiel: Sa, vložka č. 10411/T
IČO: 34 120 220
DIČ: 20 20 39 34 74
IČ DPH: SK 20 20 39 34 74

Bankové spojenie: VÚB Banka
číslo účtu: 3039153753/0200

Tel.: +421 33 5502 023, +421 33 5502 024, +421 33 5513 452

 

Montážna správa Mochovce

ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
MS MOCHOVCE
P.O.Box 26
935 39 Mochovce

Tel.: +421 36 6391 183, +421 36 6391 181