Hlavná stránka > Profil spoločnosti > História spoločnosti

História

ŠKODA SLOVAKIA bola založená ako dcérska spoločnosť českej ŠKODA JS v roku 1995. Prvá zmienka spoločnosti ŠKODA siaha do roku 1859, keď gróf Valdštejn presťahoval svoju strojárenskú pobočku do Plzne a rozšíril svoju výrobu o zariadenia pre liehovary, cukrovary, pivovary a o výrobu parných strojov. Dôležitým medzníkom v histórii spoločnosti sa stal rok 1869, v ktorom gróf predal svoju spoločnosť. Majiteľom sa stal vtedajší zamestnanec Emil Škoda, skúsený inžinier a technik. Z malej rodinnej spoločnosti sa stala akciová spoločnosť, ktorá získala medzinárodný význam aj vďaka výrobe zbraní, guľometov a poľných kanónov. Plzenská spoločnosť presunula svoje aktivity zo zbrojárskej výroby aj na výrobu plynových motorov a zariadenia pre potravinársky priemysel.

Po prvej svetovej vojne sa Škodovka výrobne orientovala na parné lokomotívy, osobné a nákladné vozidlá, traktory, lode, tanky, dieselové motory, energetické zariadenia a iné. V roku 1923 získala ochrannú známku – okrídlený šíp v kruhu, používaný v spoločnostiach ŠKODA, ktorých pôsobenie je v automobilovom priemysle, v dopravnom strojárenstve, v klasickej alebo jadrovej energetike, kde je primárne pôsobisko aj našej spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s.

Sídlo našej materskej spoločnosti ŠKODA JS (jadrové strojírenství) sa nachádza v Plzni. Bližšie informácie získate na stránke www.skoda-js.cz. Dcérska spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. má sídlo v Trnave od roku 1998 v zrekonštruovaných priestoroch bývalého obytného domu, na ktorého úprave sa podieľala stavebná spoločnosť A.DOM spol. s r. o.

Foto - Rekonštrukcia sídla spoločnosti