Hlavná stránka > Profil spoločnosti > Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

V rámci našej organizácie je vybudovaný systém maticovej organizačnej štruktúry, ktorý zabezpečuje najoptimálnejšie využitie pracovníkov zaradených pod jednotlivé úseky a ich fungovanie v prospech projektových tímov. Toto funkčné rozdelenie v sebe obsahuje jednotlivé úseky spoločnosti, do ktorých sú zamestnanci zaradení, pričom sa kontinuálne podieľajú na procese výkonu činností pre funkčné celky (projektové tímy) obhospodarujúce prípravu a realizáciu jednotlivých obchodných prípadov. Všetky úseky priamo podliehajú úseku generálneho riaditeľa.