Hlavná stránka > Naše služby > Strojárstvo a ostatné aktivity

Strojárstvo a ostatné aktivity

Montáže strojných technológií

Svoje miesto na trhu v segmente strojárstva si úspešne začala vytvárať už v roku 2000. Úspešná realizácia unikátneho dvojstolicového tandemu na jemnú kalibráciu tenkých plechov pre US STEEL Košice bola začiatkom týchto aktivít. Aj práce zrealizované na horúcovodnom potrubí pre Atómovú elektráreň Jaslovské Bohunice sú dôkazom všestrannosti manažérov a montážnych pracovníkov spoločnosti. Ich kvalifikácia je podložená mnohými oprávneniami v problematike, ktorej sa venujú.

Spoločnosť v súčasnosti ponúka dodávky, montáže a inžinierske činnosti v oblasti strojných technológií, potrubných systémov a obnoviteľných zdrojov energie.

Spoločnosť chce byť aktívna tiež v oblasti ekologických stavieb a s tým súvisiacich technológií. Aj v týchto oblastiach má spoločnosť nadviazané veľmi dobré vzťahy s dodávateľmi ako v stavebnej činnosti, tak aj v časti merania a regulácie strojných technológií.

Z tohto dôvodu sa chceme presadiť v strojárskom priemysle a sme presvedčení, že aj v tomto segmente sa nám bude dariť rovnako ako v ostatných a získame si dôveru ďalších zákazníkov.

NDT skúšky

ŠKODA SLOVAKIA, a. s., sa zaoberá NDT metódami Vizuálna kontrola (VT), Skúška kapilárnou metódou (PT), Skúšanie magnetickou práškovou metódou (MT), meranie hrúbky stien digitálnym hrúbkomerom.

Ponúkame VT kontrolu (priamu), ktorú vykonávajú naši pracovníci v súlade s normou STN EN 17 637 (051180). Nedeštruktívne skúšanie tavných zvarov. Pracovníci vykonávajúci kontrolu sú kvalifikovaní v stupni 2 STN EN 473 (015000) alebo porovnateľného predpisu, napr. ISO 9712.

Ďalej ponúkame VT kontrolu (nepriamu) pomocou videoskopu rady (IPLEX FX). Videoskop s jeho prídavným vybavením sa používa pre optické skúmanie aj tých najťažšie dostupných miest vo vnútri strojárenských zariadení, strojov a budov, ktoré nie je možné urobiť z vonka. Pomocou vymeniteľných optických adaptérov je možné meranie presných rozmerov chýb, urobiť z kontroly záznam a vyhodnotiť.


Sondy sú chránené opletom z liatiny wolfrámu.

Názov prístroja rady IPLEX FX Max. vonkajší priemer zasúvacej sondy Dĺžka zasúvacej sondy Vonkajšia vrstva Flexibilita sondy Uhol natočenia
IV86120 φ 6 mm 12 m Sonda je chránená opletom zo zliatiny wolfrámu so špeciálnym procesom spracovania Sonda s konštantnou tuhosťou po celej dĺžke sondy 4 - smery, hore/dole/vpravo/vľavo 70°

Práca s videoskopom je flexibilná s možnosťou natočenia videa, zhotovenia snímky alebo zaznamenania videa a zvukovej stopy. Ďalším procesom spracovania a prenosu údajov (záznamová karta, USB pamäť ) v počítačovej forme. Videoskopom je možne vykonávať stereo-meranie s presnosťou 98% meranej časti.