Hlavná stránka > Naše služby > Zdvíhacie zariadenia

Zdvíhacie zariadenia

V rámci dostavby 1. a 2. bloku Atómovej elektrárne Mochovce sme zabezpečovali aj dodávky a montáž v transportno – technologickej časti primárneho okruhu. Do tejto časti patrili všetky zdvíhacie zariadenia od najväčšieho žeriavu s nosnosťou 250t až po ručné kladkostroje s nosnosťou 500 kg. Na 3. a 4. bloku Atómovej elektrárne Bohunice sme vykonávali modernizáciu žeriavov.

Skúsenosti z dostavby Atómovej elektrárne Mochovce spoločnosť efektívne využila na rozšírenie pôsobnosti do oblasti zdvíhacích zariadení aj mimo atómových elektrární. Keďže disponujeme kvalifikovanými pracovníkmi a vlastníme potrebné oprávnenia a osvedčenia, v krátkom čase si naša spoločnosť vytvorila pevné miesto medzi konkurenciou, ktorá realizuje činnosti tohto charakteru.

Spoločnosť zrealizovala už väčšie množstvo opráv a rekonštrukcií zdvíhacích zariadení. Z technického hľadiska išlo o výmeny a rektifikácie žeriavových dráh, opravy pojazdov, zdvihov, výmeny trolejí a elektrických častí. Ďalej opravu mechanických a točivých časti, bezpečnostných zariadení, bŕzd, či polohovacích zariadení.

Využívajúc tieto skúsenosti, v súčasnosti ponúkame komplexné služby zahŕňajúce projektovú činnosť, revízne činnosti, rekonštrukčné práce, odborné prehliadky, servis a dodávky náhradných dielov, výrobu doplnkových kovových konštrukcií, či zamerania a rektifikácie žeriavových dráh.

Spoločnosť prostredníctvom svojich odborných pracovníkov pozorne sleduje trendy vývoja v tejto oblasti. Začali sme s modernizáciou zariadení prechodom k diaľkovo ovládaným žeriavom, ktoré sa uplatňujú najmä v nebezpečných prevádzkach.

Dnes už tvoria zdvíhacie zariadenia samostatnú časť aktivít spoločnosti, v ktorých hodláme pokračovať aj v budúcnosti.