Hlavná stránka > Naše služby > Hydroenergetika

Hydroenergetika

V rámci diverzifikácie svojich činností spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. rozšírila svoje aktivity aj v segmente hydroenergetiky. Vstup na tento trh sme spečatili kontraktom na generálne opravy vodných diel Liptovská Mara a Čierny Váh. Odvtedy sa podieľame na mnohých akciách v rámci hydroenergetiky na území celého Slovenska.

Spoločnosť ako prvá a jediná v strednej a východnej Európe realizovala opravu kavitovaných miest komôr obežných kolies turbín na VE Liptovská Mara technológiou zvárania.

Kavitácie komôr obežných kolies a obežných kolies samotných, patria medzi štandardné problémy každej prevádzkovanej vodnej elektrárne. Vzniknuté geometrické zmeny znamenajú zníženie výkonu i celkovej životnosti sústrojenstva.

Skúsenosti a odborné vedomosti sme získali pri realizácií opráv a rekonštrukciách vodných diel ako napríklad VD Gabčíkovo – čerpacia stanica Dedinský Ostrov, čo viedlo k spolupráci s ďalšími odborníkmi a firmami v oblasti hydroenergetiky. V roku 2006 sme sa začali úspešne venovať aj ďalšej oblasti a to výstavbe malých vodných elektrární na kľúč. Pri výstavbe MVE Trenčianske Biskupice naša spoločnosť figurovala ako generálny dodávateľ. Postupne naša spoločnosť získala významné zákazky na výstavbe malých vodných elektrární (Hričov, Dolné Kočkovce a Trenčianske Biskupice) a podieľala sa na opravách celkov a jednotlivých komponentov MVE (hradidlá, zdvíhacie zariadenia, rýchlouzávery), inžinieringom a riadením realizácie takýchto činností. Spolupráca s odborníkmi, ako aj samotná realizácia spomenutých diel sa prejavila v skvalitnení a komplexnosti ponúkaných činností.

Naša spoločnosť ponúka činnosti stavebného a technického dozorovania stavieb (MVE Hronská Dúbrava), ako aj dodávku vodných diel na kľúč (MVE Šalková). Spoločnosť má v nasledujúcich rokoch v úmysle pokračovať v realizovaní zákaziek tohto typu, nakoľko získavanie energie z obnoviteľných zdrojov je v súlade s energetickou politikou Slovenskej republiky i Európskej únie.