Pôsobnosť spoločnosti je charakterizovaná veľkým podielom dodávateľsko-inžinierskych a servisných činností pre energetiku:

  • realizácia výstavby, uvádzanie do prevádzky, údržby a opravy, modernizácia a likvidácia zariadení v jadrovej energetike a hydroenergetike
  • údržba a opravy, modernizácia a likvidácia zariadení v klasickej energetike, chemickom, petrochemickom a v ťažkom priemysle
  • inžinierske služby a činnosti spojené s výstavbou stavieb na kľúč
  • obchodná činnosť
  • transport
 

Aktuality

1/2015 Hodnotenie dodávateľov SE
Na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. sa uskutočňuje proces hodnotenia zmluvného plnenia dodávateľov podľa schválených zásad a hodnotiacich kritérií. Proces hodnote... >>

4/2015 Hodnotenie dodávateľov SE
Na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. sa uskutočňuje proces hodnotenia zmluvného plnenia dodávateľov podľa schválených zásad a hodnotiacich kritérií. Proces hodnote... >>

1/2015 Hodnotenie dodávateľov SE
Na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. sa uskutočňuje proces hodnotenia zmluvného plnenia dodávateľov podľa schválených zásad a hodnotiacich kritérií. Proces hodnote... >>

4/2015 Hodnotenie dodávateľov SE
Na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. sa uskutočňuje proces hodnotenia zmluvného plnenia dodávateľov podľa schválených zásad a hodnotiacich kritérií. Proces hodnote... >>

12/2014 Hodnotenie dodávateľov SE
Na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. sa uskutočňuje proces hodnotenia zmluvného plnenia dodávateľov podľa schválených zásad a hodnotiacich kritérií. Proces hodnote... >>